วัน - เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ 08.00 - 20.00 น.

ทัวร์ต่างประเทศ

ไม่พบรายการทัวร์

ทัวร์เนปาล 24 พีเรียด จาก 6 โปรแกรม

Loading...

SNP-01 กาฐมัณฑุ ปาทัน นากาก๊อต 6วัน5คืน (TG) พระนารายณ์บรรทมสินธุ์ // เข้าเฝ้าองค์กุมารีที่เมืองปาทัน

ทัวร์โค๊ด TNVS190365
3 ดาว
เดินทางช่วง
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 30,900 บ.

นมัสการ 4 สังเวชนียสถาน ไป - กลับ พาราณสี

ทัวร์โค๊ด TNVS190768
เดินทางช่วง
 Indigo Air
9วัน 8คืน / เริ่มเพียง 31,500 บ.

ร่วมงานสาธายาพระไตรปิฏก และ 4 สังเวชนียสถาน

ทัวร์โค๊ด TNVS190775
เดินทางช่วง
30 พ.ย. - 10 ธ.ค. 62
 Indigo Air
11วัน 10คืน / เริ่มเพียง 31,500 บ.

สักการะสังเวชนียสถานทั้ง 4 ตำบล ลงพาราณสี กลับคยา

ทัวร์โค๊ด TNVS190766
กราบนมัสการสังเวชนียสถานทั้ง 4 ตำบล
โรตี อารีดอย
ผลิตภัณฑ์หิมาลายา, ผ้าพันคอ, ล็อกเก็ต
เดินทางช่วง
5 ม.ค. - 14 ม.ค. 63
 Indigo Air
10วัน 9คืน / เริ่มเพียง 32,000 บ.

กราบนมัสการ 4 สังเวชนียสถาน ไป - กลับ คยา แอร์เอเชีย

ทัวร์โค๊ด TNVS190876
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
10วัน 9คืน / เริ่มเพียง 34,500 บ.

กราบนมัสการ 4 สังเวชนียสถาน ชมอนุสรณ์สถานแห่งความรัก ทัชมาฮาล ชมวัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ทัวร์โค๊ด TNVS190877
เดินทางช่วง
 Indigo Air
11วัน 10คืน / เริ่มเพียง 52,500 บ.