วัน - เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ 08.00 - 20.00 น.

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ญี่ปุ่น

356 พีเรียด
เริ่มต้น 18,150 บ.

ทัวร์พม่า

48 พีเรียด
เริ่มต้น 11,999 บ.

ทัวร์ภูฏาน

60 พีเรียด
เริ่มต้น 17,900 บ.

ทัวร์รัสเซีย

2 พีเรียด
เริ่มต้น 33,999 บ.

ทัวร์ศรีลังกา

1 พีเรียด
เริ่มต้น 29,800 บ.

ทัวร์อินเดีย

69 พีเรียด
เริ่มต้น 8,950 บ.

ทัวร์เนปาล

17 พีเรียด
เริ่มต้น 31,000 บ.

ทัวร์เวียดนาม

301 พีเรียด
เริ่มต้น 8,999 บ.

ทัวร์เกาหลี

103 พีเรียด
เริ่มต้น 14,888 บ.

ทัวร์อินโดนีเซีย

11 พีเรียด
เริ่มต้น 10,555 บ.

ทัวร์ฮ่องกง

50 พีเรียด
เริ่มต้น 10,999 บ.

ทัวร์มาเก๊า

22 พีเรียด
เริ่มต้น 13,888 บ.

ทัวร์ไต้หวัน

69 พีเรียด
เริ่มต้น 14,900 บ.

ทัวร์จีน

222 พีเรียด
เริ่มต้น 9,888 บ.

ทัวร์ดูไบ

1 พีเรียด
เริ่มต้น 39,999 บ.

ทัวร์ยุโรป

23 พีเรียด
เริ่มต้น 32,999 บ.

ทัวร์ตุรกี

16 พีเรียด
เริ่มต้น 32,999 บ.

ทัวร์อิตาลี

1 พีเรียด
เริ่มต้น 49,999 บ.

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

4 พีเรียด
เริ่มต้น 49,999 บ.

ทัวร์ฝรั่งเศส

2 พีเรียด
เริ่มต้น 49,999 บ.

ทัวร์เยอรมัน

3 พีเรียด
เริ่มต้น 44,900 บ.

ทัวร์ออสเตรีย

3 พีเรียด
เริ่มต้น 44,900 บ.

ทัวร์อเมริกา

1 พีเรียด
เริ่มต้น 81,900 บ.

ทัวร์เนปาล 17 พีเรียด จาก 5 โปรแกรม

Loading...

นมัสการ 4 สังเวชนียสถาน ไป - กลับ พาราณสี

ทัวร์โค๊ด TNVS190768
เดินทางช่วง
25 พ.ย. - 4 ธ.ค. 62
 Indigo Air
10วัน 9คืน / เริ่มเพียง 31,000 บ.

ร่วมงานสาธายาพระไตรปิฏก และ 4 สังเวชนียสถาน

ทัวร์โค๊ด TNVS190775
เดินทางช่วง
30 พ.ย. - 10 ธ.ค. 62
 Indigo Air
11วัน 10คืน / เริ่มเพียง 31,500 บ.

สักการะสังเวชนียสถานทั้ง 4 ตำบล ลงพาราณสี กลับคยา

ทัวร์โค๊ด TNVS190766
กราบนมัสการสังเวชนียสถานทั้ง 4 ตำบล
โรตี อารีดอย
ผลิตภัณฑ์หิมาลายา, ผ้าพันคอ, ล็อกเก็ต
เดินทางช่วง
5 ม.ค. - 14 ม.ค. 63
 Indigo Air
10วัน 9คืน / เริ่มเพียง 32,900 บ.

กราบนมัสการ 4 สังเวชนียสถาน ไป - กลับ คยา แอร์เอเชีย

ทัวร์โค๊ด TNVS190876
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
10วัน 9คืน / เริ่มเพียง 34,500 บ.

กราบนมัสการ 4 สังเวชนียสถาน ชมอนุสรณ์สถานแห่งความรัก ทัชมาฮาล ชมวัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ทัวร์โค๊ด TNVS190877
เดินทางช่วง
 Indigo Air
11วัน 10คืน / เริ่มเพียง 52,500 บ.