วัน - เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ 08.00 - 20.00 น.

วิธีการจองทัวร์

book

ท่านสามารถจองทัวร์กับเรา ผ่านระบบ จองทัวร์ Online
หรือ ส่ง Email มาที่ bookingtourvip@gmail.com
เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านกลับ ภายใน 1 วันทำการ

กรณีที่ท่านไม่สะดวกทำการจองทัวร์ผ่านหน้า website ท่านสามารถเขียน
และระบุ โปรแกรมที่จอง วันเดินทาง ราคา ชื่อ เบอร์โทร อีเมล์ ผู้จอง
และรายชื่อผู้เดินทาง
พร้อมส่งหน้าพาสปอร์ต มาที่ Line : @thineetour (มี @ นำหน้า)

book

รายละเอียดดังกล่าว เป็นการจองทัวร์เบื้องต้น เจ้าหน้าที่จะเช็คที่นั่งก่อน Confirm ทุกครั้ง
แล้วส่งรายละเอียดให้ท่านพิจารณา ซึ่งเราถือว่าท่านติดต่อสอบถาม เรายังไม่สามารถล็อคที่นั่งไว้ให้ท่านได้
จนกว่าท่านจะยืนยันการจองด้วยการชำระเงินมัดจำขั้นต่ำ ตามที่โปรแกรมระบุ หรือชำระเต็มจำนวนตามเงื่อนไขของบริษัท

book

ท่านจะต้องชำระเงินภายใน 3 วันทำการ

หลังจากเจ้าหน้าที่ยืนยันที่นั่งให้ กรณีที่ต้องการเช็คที่นั่ง (แต่ยังไม่สะดวกชำระเงิน)

book
book